Ogłoszenia

INFORMACJA

Informujemy Właścicieli/Najemców lokali w budynku Kondratowicza 22, że od 1 lutego 2020r. obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zmieszane, Bio. Koszt miesięczny wywozu odpadów segregowanych od 1 lokalu mieszkalnego będzie wynosił 65,00 zł miesięcznie. Jeżeli przynajmniej jeden właściciel lub najemca lokalu nie będzie właściwie segregował odpadów komunalnych w sposób selektywny, to koszt wywozu odpadów będzie wynosił 130,00 zł miesięcznie dla każdego właściciela lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna – Uchwała Rady nr XXIV/671/2019 Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019r. Więcej informacji na ten temat można uzyskać ze strony internetowej https://warszawa19115.pl.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej