Aktualności

Informacja o zmianie organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem budowy II linii metra

Prace w nieruchomości wspólnej Kondratowicza 22

Informujemy, że w 2015r. zostały wykonane następujące prace w nieruchomości wspólnej Kondratowicza 22 w Warszawie:
- odnowienie klatki schodowej i korytarzy na wszystkich kondygnacjach budynku;
- wykonanie izolacji części stropu w ogródkach od strony ul. Wincentego oraz stropu nad garażem;
- częściowa rewitalizacja terenu zielonego w nieruchomości Kondratowicza 22.Do końca 2015r. Wspólnota Mieszkaniowa zakończy wymianę wszystkich obróbek blacharskich na dachu budynku.Z dniem 1 listopada 2015r. została zawarta umowa o utrzymanie czystości w nieruchomości wspólnej z nową firmą sprzątającą. Poprzednia firma nie wywiązywała się należycie ze swoich obowiązków.


Zarząd zakończył prace naprawy i malowania elewacji patia i kolumn wokół budynku.

    

Zakończyliśmy wymianę wind w budynku

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kondratowicza 22 w Warszawie informuje, że w dn. 7 lipca 2014r. został zakończony projekt wymiany trzech dźwigów osobowych na nowe.
Wymiana dźwigów osobowych firmy Schindler była możliwa dzięki zawarciu korzystnego porozumienia przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej z firmą Acciona.
Nowe windy są funkcjonalne i estetyczne. Spełniają wszystkie normy w tym wymagania dotyczące poziomu hałasu i niskiego zużycia energii.
Wykonanie tego zadania przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma wpływ na wzrost wartości mieszkań w budynku Kondratowicza 22 na lokalnym rynku.

    

Zakończono zabezpieczenie donic na patio.

W czerwcu 2014r. zostały zabudowane donice na patio w budynku Kondratowicza 22.
Zabudowa donic wpływa na poprawę stanu technicznego budynku i na poprawę estetyki patio.

     

WINDY

Szanowni Państwo, miło nam Państwa poinformować, ze firmie Schindler udało sie usunąć usterke związana ze spadkiem napięć. Nowa winda pracuje już bez zakłóceń.

Zarząd i Administracja