Ogłoszenia

INFORMACJA

Informujemy Właścicieli/Najemców lokali w budynku Kondratowicza 22, że od 1 lutego 2020r. obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zmieszane, Bio. Koszt miesięczny wywozu odpadów segregowanych od 1 lokalu mieszkalnego będzie wynosił 65,00 zł miesięcznie. Jeżeli przynajmniej jeden właściciel lub najemca lokalu nie będzie właściwie segregował odpadów komunalnych w sposób selektywny, to koszt wywozu odpadów będzie wynosił 130,00 zł miesięcznie dla każdego właściciela lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna - Uchwała Rady nr XXIV/671/2019 Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019r. Więcej informacji na ten temat można uzyskać ze strony internetowej https://warszawa19115.pl.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku wielorodzinnym Kondratowicza 22 w Warszawie.

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie wentylacji mechanicznej na korytarzach 15 kondygnacji w budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Zainteresowane podmioty wykonaniem tego rodzaju przedsięwzięcia proszone są o wysłanie wniosku o przesłanie przedmiaru robót i projektu technicznego na e-mail podany poniżej. Oferty należy składać e-mailem do 15 października 2016r. na adres: biuro.highrise@gmail.com. Prosimy o podanie w ofercie ceny za wykonanie robót wymienionych w kosztorysie, czasu wykonania przedsięwzięcia w tygodniach, okresu udzielonej gwarancji, przesłania zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego, referencji. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – luty 2017. Wynik konkursu ofert zostanie podany na stronie internetowej administratora budynku Kondratowicza 22. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Konkurs na wymianę obróbek blacharskich na dachu budynku Kondratowicza 22

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 ogłasza konkurs na wymianę obróbek blacharskich na dachu budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Zainteresowane osoby wykonaniem robót proszone są o kontakt mailowy ( biuro.highrise@gmail.com) w celu przesłania przedmiarów robót. Oferty z podaniem ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania robót prosimy składac do 28 kwietnia 2015r. Konkurs nie jest organizowany na podstawie przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Wynik konkursu zostanie podany na stronie internetowej firmy administrującej nieruchomością Kondratowicza 22 w Warszawie.

Wykonanie części izolacji tarasu na nieruchomości Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie zleci wykonanie izolacji części tarasu przy pomieszczeniu hydrofornii. Przedmiotem umowy jest zdjęcie kostki brukowej o pow. około 12 m2 ( 12m x 1 m) , usunięcie warstwy ziemi, geowłóknicy, styropianu i folii PE, oczyszczenie powierzchni przed izolacją. Położenie izolacji na części powierzchni dwóch ścian i części stropu przylegającego do ścian hydrofornii. Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów należy przedstawić w ofercie. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada kosztorysu ofertowego. Oferty z podaniem sposobu wykonania naprawy izolacji stropu, okresu gwarancji na wykonane roboty oraz ceny prosimy przesłać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com. do dnia 27 kwietnia 2015r. Na życzenie wykonawcy możemy przesłać fotografie terenu robót.

Sprzedaż silników

Wspólnota Mieszkaniowa sprzeda trzy stare silniki elektryczne o mocy 11 kW każdy.
Silniki znajdują się w garażu podziemnym w budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Oferty prosimy składać
e-mailem: biuro.highrise@gmail.com do dnia 15 maja 2015r. Transport silników zapewnia kupujący.

Konkurs na wykonanie malowania klatki schodowej

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie malowania klatki schodowej i korytarzy na wszystkich kondygnacjach naziemnych budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Zainteresowane podmioty mogą otrzymać przedmiar w/w robót pocztą elektroniczną po wysłaniu informacji na adres e-mailowy biuro.highrise@gmail.com: nazwa i siedziba firmy, nr REGON. Oferty prosimy składać do 31 stycznia 2015r. Przewidywany termin rozpoczęcia robót koniec lutego -początek marca br. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Wybrany wykonawca zostanie podany na stronie internetowej firmy zarządzającej nieruchomością wspólną Kondratowicza 22 w Warszawie.

Wspólnota posiada do wynajęcia komórki lokatorskie.

W sprawie wynajmu proszę o kontakt z administratorem p. Stanisławem Jaszczukiem: tel. 791 792 227.

Naprawa dwóch kratek ściekowych w nieruchomości Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 zleci wykonanie naprawy dwóch kratek ściekowych w nieruchomości Kondratowicza 22 w Warszawie, usytuowanych w ciągu pieszym obok lokali użytkowych. W wyniku uszkodzenia kratek cześć wód opadowych spływa po rurach kanalizacyjnych. Oferty prosimy składać na adres e-mail: biuro.highrise@gmail.com (tel. 791 792 227)do dnia 12 maja 2014r.

Konkurs na wykonanie hydroizolacji donic na patio

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie hydroizolacji donic na patio. Oferta powinna zawierać, w szczególności: zaproponowany sposób hydroizolacji, zestawienie ilościowe oraz kosztowe proponowanych rozwiązań, termin wykonania prac oraz referencje. Oferty prosimy kierować na adres e-mail: biuro.highrise@gmail.com do dnia 07.09.2012 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 691-656-481

***

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie poszukuje chętnych do wynajęcia pomieszczenia gospodarczego o wielkości około 9m2 na cele magazynowe. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro.highrise@gmail.com. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 691-656-481

OFERTA REKLAMY

Oferta w sprawie umieszczenia wielkopowierzchniowej reklamy typu: Ctylight (neon), billboards, freeboards, megaboards, baner na budynku punktowca - Kondratowicza 22.

Zarząd Wspólnoty "Kondratowicza 22" zaprasza Państwa Firmę do złożenia oferty na umieszczenie swojej reklamy na dachu XVI piętrowego budynku przy ul. Kondratowicza 22.

Dysponujemy także powierzchniami reklamowymi na terenie patio - tarasu i poręczach wokół budynku.
Budynek ten jest najwyższym i jednym z najlepiej usytuowanych pod względem ilości przepływu pojazdów i osób w tej okolicy.

Propozycje ofert na umieszczenie reklamy proszę kierować na adres:
Zarząd Wspólnoty "Kondratowicza 22"
ul. Kondratowicza 22/1
03-285 Warszawa

Wizualizacje przykładowej możliwości umieszczenia reklam.
Castorama   Praktiker